Προστασία κυκλώματος

προστασία κυκλώματος είναι κυρίως να προστατεύσει τα συστατικά ηλεκτρονικό κύκλωμα στην περίπτωση της υπέρτασης, υπερένταση, κύμα, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από βλάβη.