Κρύσταλλα, Ταλαντωτές, αντηχεία

Κρύσταλλο αντηχείο είναι μια παθητική συσκευή, ταλαντωτής κρυστάλλου είναι μία ενεργή συσκευή, κρύσταλλο αντηχείο και εξωτερικό κύκλωμα ταλάντωσης, ενισχυτή κύκλωμα, κύκλωμα φίλτρου είναι το κρυσταλλικό ταλαντωτή.