Διακριτές ημιαγωγών προϊόντων

Ημιαγωγών διακριτά όργανα και συσκευές αναφέρονται γενικά σε ημιαγωγών κρύσταλλο δίοδος, τρανζίστορ ημιαγωγών που αναφέρονται ως δίοδος, τρανζίστορ και ειδικές διατάξεις με ημιαγωγό.