Ενσωματωμένα Υπολογιστές

Ενσωματωμένη τεχνολογία είναι «ειδική» τεχνολογία των υπολογιστών, η οποία αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως το δίκτυο, επικοινωνία, ήχου, βίντεο, του βιομηχανικού ελέγχου και ούτω καθεξής