Τροφοδοτικά - Εξωτερική / Εσωτερική (Off-Board)

Το εξωτερικό τροφοδοτικό είναι η γραμμή, εκτός από τη δύναμη σύνδεσης τερματικού.

Αναζήτηση ανά υποκατηγορία